Yazılar

DİVAN-I ALİ CAMİİ (GEDİKPAŞA CAMİİ)

Divan-ı Ali Camii (Gedikpaşa Camii)

Mimar Hayrettin Mahallesi’nde Gedikpaşa Caddesi ile Cami Sokağının birleştiği köşede yer alan camimizin kurucusu divan katibi Ali Efendi’dir. Divan-ı Ali Cami adını taşıyan yapı Fatih dönemi vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa’nın yaptırdığı hamamın yakınında olduğu için, bu isimle anılmaktadır. İsmini ise Minberi Salih Ağa adında bir hayırsever koymuştur.

1724 Gedikpaşa yangında harap olan cami, avlu kapısının üzerinde yazan kitabeye göre Bedestani Hacı Ali tarafından yenilenmiştir. Kargir duvarlı ve kiremit çatı ile örtülü yapının pencereleri ince uzun ve yuvarlak kemerlere sahiptir. Tavanları ahşaptır, ahşap minberi 19 yy’dan kalma olup orjinaldir.

Kısa bir önce restorasyon gören camimiz, orjinalliğine uygun tamirat görmüş ve Osmanlı ve İslami cami halısı model ve cami halısı motifleri kullanılarak %100 yün cami halısı ile süslenmiştir.

İstanbul; tarihten kalma camileri, türbeleri ve medreseleri ile yaşayan bir şehirdir. İstanbul cami halısı denildiğinde, kaliteli ve uzun ömürlü yün cami halıları gelir. Zamana meydan okuyan camilerimizde zamana meydan okuyan %100 yün cami halısı kullanılmalıdır.